Het beheer en gebruik van patiëntgegevens verloopt volledig volgens de Europese Privacywetgeving (AVG),
en de procedure van dataopslag is goedgekeurd door de Privacy Officer van het Amsterdam UMC.
Klinische en demografische patiëntgegevens worden gecodeerd in de database opgeslagen en zijn alleen met een “codesleutel” te herleiden naar het individu.
Deze codesleutel wordt veilig bewaard in het ziekenhuis waar de patiënt behandeld wordt.
Op deze manier zijn de gegevens voor derden niet te herleiden naar de individuele patiënt.
Daarnaast worden patiëntgegevens verzameld via PatientCoach, een webapplicatie waarop patiënten zelf via DIGID kunnen inloggen,
vragenlijsten kunnen invoeren, en vervolgens hun eigen gegevens bekijken. Behandelend artsen kunnen ook inloggen en gegevens van hun eigen patiënten bekijken.

In 2020 is een RAPSODI app ontwikkeld waardoor het invoeren en terugkijken van patiëntgegevens nog gemakkelijker is geworden.
Gegevens van PatientCoach worden gecodeerd gekoppeld aan de RAPSODI database.

Via deze link kunt u de privacy verklaring van PatientCoach bekijken (dit PDF-document wordt in een nieuw browser-venster geopend).